מארז ליין ומתקן לטלפונים ניידים. עוצב עבור קמפיין פרסום של משרד הפרסום מקאן ליקב טפרברג.

doriancap@gmail.com | Haorn 78 Mishmar- Ayalon | Mobile: 972-52 6830204 | office: 972-77 5749347