שני מכשירים למדידה ותיעוד של איכות מתח וזרם במערכות חשמל.

מכשיר חד פזי לשימוש ביתי ומכשיר תלת פזי לשימוש מסחרי בארגונים  קטנים ובינוניים.

 

פיתוח: חברת - ELSPEC

 

תוכנן ועוצב במסגרת סטודיו ליברוס

doriancap@gmail.com | Haorn 78 Mishmar- Ayalon | Mobile: 972-52 6830204 | office: 972-77 5749347