נתב תקשורת  השולט ברשת חיישני-  U ומאגד מהם את המידע שקלטו על רמת לחות וטמפרטורה  בזמן שינוע תוצרי חקלאות. הוא מעביר את המידע אל השרת באמצעות חיבור אינטרנטי וכן מקבל ממנו מידע המיועד אל החיישנים ומוודא הגעתו אל כל אחד מהם.

 

פיתוח: חברת- Cartasense

 

תוכנן ועוצב במסגרת סטודיו ליברוס

doriancap@gmail.com | Haorn 78 Mishmar- Ayalon | Mobile: 972-52 6830204 | office: 972-77 5749347