יחידת פעימה ובקרה מתקדמת וגמישה לשליטה על ואקום החליבה ברפתות חלב מודרניות

 פיתוח: חברת - SCR

עוצב ותוכנן במסגרת סטודיו ליברוס 

doriancap@gmail.com | Haorn 78 Mishmar- Ayalon | Mobile: 972-52 6830204 | office: 972-77 5749347