קופסת פיקוד והתקן למצלמה, למערכת למניעת תאונות דרכים המערכת מבית SDS מספקת לנהג התראה קולית וויזואלית
על מרחק לא בטוח מהרכב שלפניו או סטייה מנתיב הנסיעה.

 

פיתוח: חברת- קוברה

 

עוצב ותוכנן במסגרת סטודיו ליברוס 

doriancap@gmail.com | Haorn 78 Mishmar- Ayalon | Mobile: 972-52 6830204 | office: 972-77 5749347